Jaciment on s’han descobert vestigis que van des de l’època ibèrica fins a la Baixa Edat Mitjana. Les restes més rellevants del conjunt són, però, les estructures del que podria haver estat un temple pagà dedicat al déu persa Mitra.

Sabies que...

Mitra, déu solar d’origen iranià, amb atribucions essencialment de fecundació i salut.


Descarregar flyer

Butlletí electrònic