A partir del traçat dels carrers d’avui en dia podem saber moltes coses sobre l’organització dels traçats en temps passats. L’organització de Cabrera està plenament influenciada per l’època medieval. El castell de Burriac era el centre de poder de l’època. Al voltant, es van anar articulant petits nuclis que buscaven la protecció de les esglésies i capelles. S’instauraven al seu voltant atenent-se als espais que denominaven com a sagreres.

Butlleti electrònic