Des de l’època medieval, els carrers del voltant de l’església parroquial de Sant Feliu es van desenvolupar i, de forma gairebé invariable, ens han arribat als nostres dies. Les cases eren ocupades per famílies que tenien un petit negoci, o bé terres o vinyes arrendades.

Cabrera basava la seva subsistència en la producció agrícola i ramadera. Aquest tipus d’activitats econòmiques feia que la vida s’articulés entorn les masies, d’entre les més importants Cal Conde( Can Dalmasses ), el Mas Català i Can Bartomeu, les quals formen part d’aquest itinerari.

Butlleti electrònic